US BUTTERFLIES

Compositie

Maya Verlaak i.o.v. HERMESensemble

Muzikale bezetting

Esther-Elisabeth Rispens: zang
Karin de Fleyt: fluit
Esther Coorevits: altviool
Pieter-Jan Vercammen: gitaar
Bert De Rycke: piano
Wim Pelgrims: slagwerk

Hoe beïnvloeden de omgeving en de mensen die we ontmoeten onze beslissingen en ons leven? Hoe hebben ontmoetingen grote gevolgen gehad voor onze eigen levenscyclus? Het vlindereffect verwijst naar het gevoelige systeem waarbij elke minimale afwijking het hele systeem exponentieel kan veranderen. De naam komt van een metafoor die Edward Lorenz in 1961 gebruikte om het effect uit te leggen: hoe de vleugels van een vlinder maanden later een tornado kunnen veroorzaken.

Het samenspel van muzikanten gebruik ik als metafoor voor het systeem en daarmee ook als metafoor voor ieders levenscyclus. De compositie is opgebouwd als een gevoelig systeem waarin iedere kleine handeling van een muzikant grote gevolgen kan hebben. Ze zijn zo met elkaar verbonden dat de actie van één muzikant gevolgen heeft voor iedereen. De muzikanten worden gemonitord via een zelfgebouwd computersysteem. Het analyseert elke minimale activiteit van elke muzikant en wanneer bepaalde activiteit als afwijking wordt aangeduid, ondergaat het hele systeem een ontwikkeling/opbouw en moeten alle muzikanten nieuwe instructies volgen om het nieuwe geheel weer in balans te brengen.

De complexiteit van dit systeem wordt verbeeld door middel van geluid maar ook door beweging. Met de hulp van choreograaf Amit Palgi bewegen de muzikanten zich ook op het podium om het systeem te bespelen en te beïnvloeden. Amit Palgi en ik werken samen om een communicatief geheel te vormen. Componist/onderzoeker dr. Richard Glover zal ons in de beginfase van het werkproces begeleiden om ons als specialist te assisteren bij het vormgeven van het systeem.

MAYA VERLAAK 2024