Happy New Ears

Foto (c) Filip Van Roe

 

Happy New Ears

John Cage (1912-1992) wenste zijn luisteraars ‘vrolijke nieuwe oren’ toe, en plaatste met 4’33” het publiek radicaal centraal in de belevingswereld van de hedendaagse muziek.

HERMESensemble onderschrijft deze wens in, en verricht veldonderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe concert- en performancevormen. Daarnaast onderzoekt het manieren om de kloof tussen hedendaagse kunstmuziek en het publiek te verkleinen – zowel het bestaande publiek van geïnteresseerden als nieuwe nieuwsgierigen.

Het ontwerpen van nieuwe performancevormen impliceert experimenteel artistiek onderzoek, waarbij de aandacht prioritair uitgaat naar de omkadering en/of de programmatie  van een voorstelling, eerder dan naar artistieke uitvoeringspraktijk (zie praxis). Dit onderzoek kan vertrekken van theoretische uitgangspunten (bv. Deleuzabelli) maar vaak vormen concrete, buitengewone speelplekken (bv. industriële architectuur, museale omgeving, open lucht) de aanleiding tot artistiek experiment en onderzoek. Zo concerteerde HERMESensemble reeds meermaals in de gerestaureerde stokerij Het Kanaal (Wijnegem), in kerken, in het monumentale kunstwerk At the Edge of the World van Anish Kapoor, in de steenkoolmijn van Genk, in het MUHKA, op de trappen van het KMSKA en het balkon van deSingel.

Daarnaast vormt ‘kruisbestuiving’ een rode draad in de programmatie van HERMESensemble. Onderzoeksmatige verkenning van de raakvlakken tussen hedendaagse muziek en andere muziek (niet-westerse muziek, oude muziek, pop muziek, jazz) enerzijds, en de confrontatie met visuele media en beeldende kunst anderzijds was één van de voornaamste drijfveren bij de start van het ensemble in 2000, en blijft nog steeds het hart van de artistieke werking.

Voor het realiseren van artistiek onderzoek naar nieuwe concertvormen en –praktijken werkt HERMESensemble onder meer samen met:

Het onderzoek naar publieksontwikkeling wordt enerzijds binnen een breed Europees expertisenetwerk van partners gevoerd (NewAud), anderzijds wordt bijna jaarlijks samengewerkt met de opleiding Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen rond assessments, strategische planning en publieksonderzoek.

Artistiek onderzoek naar nieuwe concertvormen en –praktijken: