Piece for Enlightenment

Performances

no performances planned

P(ie/ea)ce for Enlightenment is een virtuoze Fantasie voor piano en tape van componist/pianist Geert Callaert, waarbij de achterliggende gedachte vertrekt vanuit het universele vredesideaal, zoals verwoord in Schillers Ode an die Freude, en zo majestueus verklankt door Beethoven in zijn negende symfonie. De piano becommentarieert voortdurend flarden fragmenten uit deze symfonie, die soms herkenbaar, soms volledig getransformeerd zijn in nieuwe klankencombinaties in de tape. Het geheel is een concertetude, waarbij de piano in haar samenspel zoekt naar symbiose met de tijdsmomenten in de tape, een hoopvolle gedachte, ook in deze wervelende tijden…

http://www.youtube.com/watch?v=a5849Wyzd1M

De compositie is een opdracht in het kader van het project ‘Curating the Campus’, in 2003 gelanceerd. Het bestaat uit de jaarlijkse toevoeging van een werk van een gerenommeerde of jonge, internationale of Belgische kunstenaar op de site van deSingel. Deze traag lopende tentoonstelling wil de architectuur en de culturele missie van deSingel weerspiegelen.

« Voorstel voor een nieuwe Europese vlag », een werk van kunstenaar Christophe Terlinden,
is een poëtisch, politiek en visueel pleidooi voor een minder verdeeld Europa.

Previous performances

no previous performances