Luisterkunst – The Art of Listening

Performances

no performances planned

Vele muziekwerken uit de tweede helft van de 20e eeuw en van vandaag de dag werden  geschreven met een aparte rol voor de toehoorder en toeschouwer in gedachte. Deze rol verschilt in hoge mate met de receptieve houding die traditioneel van het publiek werd verwacht. Hedendaagse muziek vraagt vaak een actieve deelname van de luisteraar in de creatie van het kunstwerk, eerder dan de luisteraar als consument of passief aanwezige te beschouwen.

Het duidelijkste voorbeeld van deze veranderde houding is 4’33” van John Cage uit 1952, waarbij een pianist vier minuten en half niets speelt. Hierbij bepaalt de subjectieve ervaring van de luisteraar het hele kunstwerk, geen enkel bijdrage wordt geleverd door de componist, behalve dan de bepaling van de tijdsduur van het werk. Dit vergt echter een specifieke, radicaal alternatieve manier van luisteren en muziek beleven. Ook doorheen het oeuvre van de Italiaanse hedendaagse componist Salvatore Sciarrino bijvoorbeeld is de hoofdbedoeling van de componist steeds een andere manier van luisteren uit te lokken, namelijk zowel een spontaan emotioneel begrip van de werkelijkheid als een “zelf-ervaring”. De Duitse componist Helmut Lachenmann zoekt in zijn werk naar een “befreiten Wahrnemung” (“bevrijde waarneming”), de Italiaan Luigi Nono plaats in zijn tragedie Prometeo (1979-1986) de oproep “Ascolta!” (“hoor!”) centraal, en betrekt daarmee het publiek in een actieve, participerende rol.

Deze andere, actieve rol  en houding voor de luisteraar vormt geen evidentie voor het hedendaagse publiek. Hedendaagse muziek wordt veelal benaderd en uitgelegd vanuit een intellectuele en muziekhistorische context, slechts zelden wordt de positie van de toehoorder, en de mogelijke manieren van actief luisteren en deelnemen onder de aandacht gebracht. Dit terwijl een (r)evolutie teweeg brengen in de manier van luisteren en beleven vaak de hoofdbedoeling is van de componist!

HERMESensemble en de Veerman ontwerpen samen actieve luisterstages, waarbij aan de hand van diverse workshops met live muziek verschillende strategieën worden ontwikkeld en geïllustreerd waarmee je als toehoorder hedendaags repertoire actief en bewust kan beleven. Muzikale of andere voorkennis is hierbij geen vereiste, enkel de nieuwsgierigheid om een nieuwe klankwereld te ontdekken, en deze door te actief te luisteren mee te creëren.

 

Workshops in de loop van 2017, 2019 en 2021.

Voor jongeren vanaf 16 jaar

In samenwerking met deSingel en AMUZ.

Previous performances

no previous performances