5jaarHERMES

Performances

no performances planned

SALVATORE SCIARRINO
INFINITO NERO
(dir. Koen Kessels)
*
LUC BREWAEYS
HERMESfanfare
(world creation)
*
KAIJA SAARIAHO (muziek) – JEAN-BAPTISTE + ISABELLE BARRIÈRE (video)
(in aanwezigheid van de kunstenaars)
NOA-NOA
SIX JAPANESE GARDENS
FROM THE GRAMMAR OF DREAMS
“Wanneer ik enkele maanden geleden de opdracht aanvaardde om een heuse Fanfare te componeren voor de 5e verjaardag van het HERMESensemble was mijn eerste bekommernis een muzikaal basisidee te vinden voor de mij opgelegde bezetting : met name 2 trompetten, 3 trombones en 1 slagwerker die daarenboven ook nog zou moeten kunnen rondwandelen. Na lang wikken en wegen heb ik uiteindelijk dan toch geopteerd het begrip Fanfare met al zijn connotaties dan toch maar niet uit de weg te gaan. Men zal dus een (net geen) typische “Fanfare” horen die weliswaar -op mijn ondertussen gekende manier- ietwat wordt gespectraliseerd en ook wat vervreemd. Vooral ritmisch zijn er voor de uitvoerders nogal wat addertjes onder het gras, maar toch heb ik gepoogd in een voor koperblazers in grote mate “herkenbaar” idioom te componeren. Gezien de gelegenheid mag het ook feestelijk klinken, maar het bombast ga ik uit de weg hoewel het melodisch aspect in het middendeeltje ook aanwezig is, zij het dan op het eerste gezicht een tikkeltje onopvallend. Ik wilde in de eerste plaats een voor de uitvoerders zowel als voor de luisteraars een prettig in het oor klinkend werk maken dat toch ook enige moeite vereist om in al zijn finesses te kunnen smaken. Ik durf hopen daarin geslaagd te zijn.”
Luc Brewaeys

De kameropera ‘Infinito Nero. Estasi di un atto’ van de Italiaanse componist Salvatore Sciarrino (°1947) evoceert de innerlijke gevoels- en ervaringswereld van Maddalena de’ Pazzi (1566-1604). Geboren te Firenze als Caterina de’ Pazzi werd ze op zestienjarige leeftijd opgesloten bij de Karmelitessen van het klooster van Santa Maria degli Angeli, waar ze de naam “Maria Maddalena de’ Pazzi” ontving. Na tien jaar doorbrak ze haar gedurig stilzwijgen met aanvallen van levendige visioenen. Ze werd bekend als één van de belangrijkste extatici van de Kerk. Haar mystieke belevenissen uitte ze in een hysterische wartaal die door haar medezusters nauwgezet werd genoteerd en geanalyseerd. Zij verzette zich nochtans heftig hiertegen door meerdere malen alle geschriften te verbranden. Kernprobleem van haar ervaringen was dat noch zijzelf, noch de Kerk ooit met zekerheid wist of de stemmen die haar boodschappen toefluisterden nu van hemelse of van satanische aard waren.
Uit het oeuvre van de Finse componiste Kaija Saariaho werden drie werken gekozen. Over het waarom van deze werken vertelt ze het volgende:
“ NoaNoa ontsproot uit de ideeën die ik voor fluit ontwikkelde tijdens het werken aan de muziek voor het ballet Maa. Ik wilde bepaalde fluitmaniërismen neerschrijven, overdrijven, zelfs misbruiken, die me al jaren achtervolgden, en zo wilde ik naar iets nieuws groeien.”
“ Six Japanese Gardens is een verzameling van impressies van de tuinen die ik zag in Kyoto tijdens mijn verblijf in Japan in de zomer van 1993 en mijn destijdse reflectie op ritme.”
“ Grammar of Dreams groeide uit mijn nieuwsgierigheid over de relatie tussen de menselijke stem en instrumenten, een onderwerp dat ik jaren naast mij had gelegd. Een andere belangrijke invalshoek is het structurele leven van dromen.”

Lees het volledige interview van Peter-Paul De Temmerman (De Tijd) met Kaija Saariaho en Jean-Baptiste Barrière

dinsdag 15 november 2005
20u
Het Kanaal
Stokerijstraat 19
Wijnegem

Previous performances

no previous performances